ONS IT TEAM WERKT AAN EEN VOLLEDIG NIEUWE WEBSITE - NOG EVEN GEDULD BESTE MUZIEKVRIENDEN -

10 JARIG BESTAAN - MEER DAN 15K LIKES - DANK U !! -

To all our international contacts - meet us again in HighEnd Munich 2017 - WORLDPREMIERE second TOPMODEL - meet us in person on Thursday 18 may - mail us and get your personal VIP visit card & invitation. This is a one-time opportunity in you musical life : Don't miss this unique journey of discovery! mail us and use as subject :

- DAYDREAM -
With love from Conquistar - Belgium

Zoekt u naar emotie en betrokkenheid als u geluidsopnamen beluisterd op een audioset ?

Warmte, genegenheid en ware liefde voor de muziek die in elke live opname aanwezig is ?

 

Niet voor niets kiezen meer en meer opnametechnici en luisteraars voor Conquistar.

Wij beloven u een dynamisch, emotioneel betrokken live ervaring met ons luidsprekersysteem

ontstaan uit passie en onvrede met bestaande systemen. 

 

onvrede : een deel vd livebeleving verviel tijdens het beluisteren van eigen opnamen.  vooral achtergronden. microdetails.  bewegingen van muzikanten en publiek.   de blauwdruk vd opnameruimte resterend in een kleiner volume - een kuch - een lach - beleving - emotie van publiek - zinderend moment waarop de zaal heel stil wordt - een spel valt - niets van dit alles ?   waar was dat allemaal naartoe ?  toen begon mijn zoektocht… ik was toen 23 jaar.  met één vd vele technologieën in luidsprekers met name ribbondrivers is daar terug die snelheid, detail, dynamiek en kwam die live-ervaring terug.  maar….ribbon stond nog niet op zijn maximum kwaliteit en de passie bleef.. nu zovele jaren verder eindelijk een antwoord : CONQUISTAR.

RAAL ribbon drivers gemaakt met een ongelofelijke precisie met levenslange garantie !  

Ons Team bestaand uit opnamemensen, muzikanten, componisten en technici met meer dan 40 

jaar ervaring in luidsprekerbouw doen het onmogelijke : samen een speaker ontwerpen die in zijn

prijsklasse (en ver daarboven..) iedereen verbaasd dat DAT mogelijk is uit een luidsprekersysteem.

Ontelbare luisterproeven brengen onze luisteraars op de top van hun stoel - Is voor ons het bewijs dat wij niet alleen zijn met onze overtuiging - de eerste klanten zijn zo overweldigend enthousiast de boodschap wordt verspreid - Topmensen uit de opnamewereld scharen zich achter ons en geven demo’s die wijzelf niet voor mogelijk hielden - een componist die ook piano’s stemt verteld : Jean-Paul dit is mijn eigen piano die ik voor het eerst erken in een audioset….een nieuwe Legende is geboren : CONQUISTAR !

Lieve enthousiaste luisteraars DANK voor uw bevestiging en de vele warme felicitaties die ik van jullie al mocht ontvangen.  voor ons Team en mezelf de bevestiging dat wij uiteindelijk in ons streven een betaalbaar top-luidsprekersysteem op de markt mogen brengen.

DANK aan onze eerste klanten en enthousiaste opnamestudio’s - Onze droom is nu werkelijkheid geworden, passie beleven op een tijdsopname !

 

Durft u de uitdaging aan ?

 

Heb geen schrik om verliefd of emotioneel te worden, het is een natuurlijk proces eigen bij mensen

tijdens beluisteren van hun geliefkoosde muzikale hoogstandjes.  Conquistar de nieuwe Legende die

u terug naar de bron brengt : ware liefde voor de muziek.

 

Als ontwerper ben ik nu 60 jaar jong en nog altijd verliefd op mijn ware droom die nu werkelijkheid is geworden : muziek beleven op een audioset zoals de componist en uitvoerder bedoeld hebben.   Ik nodig u uit uw tijdsopnamen te komen beluisteren.   Onze Conquistar Stores en Team nodigen u vrijblijvend uit.  Have fun & enjoy music ! 

 

CONQUISTAR - Ontwikkeld en ontworpen door en met muziekliefhebbers voor uw luisterplezier. 

With love from Belgium.

 

 

 

 

Are you surching for emotion and commitment as you listened to audio recordings on an audio system?  Warmth, affection and true love for the music that in any live recording is present?

 

More and more recording engineers and listeners go for Conquistar.

We promise you a dynamic, emotionally involved live experience with our speaker system arise from passion and dissatisfaction with existing systems.  Dare you accept the challenge  ?

 

Have no fear to fall in love or to be emotional, it's a natural process own in people when listening to their favourite musical delights.  The new Legend Conquistar brings you back to the source: true love for the music.

 

 

As a designer I am now 60 years young and still in love with my true dream now a reality: experience music on an audio system such as the composer and performer have mean.  I invite you to listen to your timerecordings.  Myself and our Conquistar Stores invite you without obligation.  Have fun & enjoy music! 

 

CONQUISTAR-developed and designed for your listening pleasure by and with music lovers.  

With love from Belgium.

 

 

 

CONQUISTAR

Een revolutie!

 

Een internationaal speakersysteem waarvan de onderdelen zijn geselecteerd uit diverse landen.

 

Ontstaan uit passie, vastberadenheid en de zoektocht naar een luidspreker die alles laat vergeten..

 

Dit instrument gebruikt de ongeschreven wetten die muziek eigen is.

 

Verrassend eenvoudig,

geen tech-praatjes en toch dat uitnodigend karakter, die emotie, betrokkenheid en onverklaarbare aantrekkingskracht eigen aan live ervaring.

 

Herontdekking van uw geliefkoosde melodieën die plots een heel ander verhaal naar voor brengen.

Die tastbare aanwezigheid van vleesgeworden energie,

verovering, het ondergaan van een verpletterende

indruk zelden ervaren in een dergelijk eenvoudig ontwerp.

 

De praktische “dingetjes” die dit instrument gebruikt om zich optimaal in elke ruimte aan te passen

 

CONQUISTAR SERIES

Wanneer muziek energie wordt.

Verkrijgbaar in 4 Trend-afwerkingen met diverse optionele tunings-toebehoren. 

CONQUISTAR

A revolution!

 

An international speaker system whose items are selected from various countries. 

 

Born out of passion, determination and the search for a speaker that everything lets forget..

 

This instrument uses the unwritten laws that music's own.

 

 

Surprisingly easy, no tech-talk and yet that inviting character, that emotion, engagement and inexplicable attraction to live experience.

 

Rediscovering your favourite melodies that suddenly tell a very different story it to the front.

 

That tangible presence of energy incarnate, conquest, undergoing a crushing impression rarely experienced in such a simple design.

 

The practical "thingies" that this instrument used to adjust itself optimally in every room.

 

CONQUISTAR SERIES

When music is energy.

Available in 4 finishes with various optional tunings-accessories

 

Change Fear in Discovery -

CONQUISTAR, probably your last speaker system that could change the way you listen.

Have no fear to fall in love.


NEW !  Handmade protection screen for Conquistar Series 2 -HighEnd Hybrid OpenDipoleRibbon floor stand - available in all RAL colors and in special luxe colors : Bronze - Silver & Gold