CONQUISTAR

Een revolutie!

 

Een internationaal speakersysteem waarvan de onderdelen zijn geselecteerd uit diverse landen.

 

Ontstaan uit passie, vastberadenheid en de zoektocht naar een luidspreker die alles laat vergeten..

 

Dit instrument gebruikt de ongeschreven wetten die muziek eigen is.

 

Verrassend eenvoudig,

geen tech-praatjes en toch dat uitnodigend karakter, die emotie, betrokkenheid en onverklaarbare aantrekkingskracht eigen aan live ervaring.

 

Herontdekking van uw geliefkoosde melodieën die plots een heel ander verhaal naar voor brengen.

Die tastbare aanwezigheid van vleesgeworden energie,

verovering, het ondergaan van een verpletterende

indruk zelden ervaren in een dergelijk eenvoudig ontwerp.

 

De praktische “dingetjes” die dit instrument gebruikt om zich optimaal in elke ruimte aan te passen

 

CONQUISTAR SERIES

Wanneer muziek energie wordt.

Verkrijgbaar in 4 Trend-afwerkingen met diverse optionele tunings-toebehoren. 

CONQUISTAR

A revolution!

 

An international speaker system whose items are selected from various countries. 

 

Born out of passion, determination and the search for a speaker that everything lets forget..

 

This instrument uses the unwritten laws that music's own.

 

 

Surprisingly easy, no tech-talk and yet that inviting character, that emotion, engagement and inexplicable attraction to live experience.

 

Rediscovering your favourite melodies that suddenly tell a very different story it to the front.

 

That tangible presence of energy incarnate, conquest, undergoing a crushing impression rarely experienced in such a simple design.

 

The practical "thingies" that this instrument used to adjust itself optimally in every room.

 

CONQUISTAR SERIES

When music is energy.

Available in 4 finishes with various optional tunings-accessories


NEW !  Handmade protection screen for Conquistar Series 2 - floor stand - available in all RAL colors and in special luxe colors : Bronze - Silver & Gold